Kort historik

 

Gunnar Holmström föddes i Örnsköldsvik 1941 och debuterade som konstnär 1962.

Under åren 1955 - 1962 var han bland annat
lärling hos målarmästaren och konstnären Rudolf Abrahamsson i Örn­sköldsvik, men formellt kan Gunnar Holmström betraktas som autodidakt. 1968 blev han medlem i Konstnärernas Riksorganisation - KRO.

Sedan debuten har Gunnar Holmström ställt ut separat eller i grupp i de flesta av Sveriges städer från Luleå i norr till Ystad i syd och är representerad i många museer och andra offentliga samlingar.

Stipendier från Skellefteå Kommun 1971 och 2001.
Stipendier från Västerbottens läns landsting 1973 och 1997. Stipendier från Statens Konstnärsnämnd 1978 och 1981.
Offentliga utsmyckningar i Skellefteå 1974 och 1982.

Gunnar har också verkat som bildlärare och kultur­journalist.
Mest framträdande har han dock varit inom teaterns område med huvudinsatser som scenograf. Han har också arbetat med regi och dramaturgi.

Landsomfattande uppmärksamhet har han fått för sina sociala kulturprojekt i samarbete med Västerbot­tensteatern. Gunnar Holmström har använt konst och teater för att hjälpa utsatta grupper i samhället att kunna ge röst och gestalt åt sina speciella livsöden. Arbetslösa, långtidssjukskrivna, invandrare och människor som levt i skuggan av alkoholism och narkomani har med Gun­nars hjälp kunnat ta revansch genom att få berätta sina historier från scenen.

Gunnar Holmström är utbildad till beroendeterapeut
och har sedan 1987 arbetat med gruppterapi och bild på behandlingshem i
Sverige, Norge och USA.

De senaste åren har Gunnar Holmström växlat mellan att verka som beroendeterapeut i Småland samt att måla och resa i Australien, Nya Zeeland och Thailand. Han har nu ateljéer både i Chonburi, Thailand och i småländska Väckelsång.

Kontakter med Gunnar sker enklast via e-postadressen:
ranugo41@hotmail.com eller per telefon 070-6401540